Nasze doświadczenie

Nasze doświadczenie

Sopot

Od 2017 roku realizujemy zleconą eksploatację i stały dyżur dla miasta Sopot w zakresie czyszczenia i bieżącego utrzymanie otwartych i zamkniętych systemów gospodarki wodnej.

Na początku drugiego kwartału 2021 roku podpisaliśmy kolejny kontrakt z Miastem Sopot obejmujący obsługę eksploatacyjną i bieżącą konserwację miejskiego systemu gospodarowania wodami opadowymi.

Sopocki system zagospodarowania wód opadowych to rozległy i złożony system składający się zarówno z elementów otwartych (potoki, rowy, stawy, kanały) jak i zamkniętych (sieci deszczowe z uzbrojeniem, zbiorniki retencyjne, pompownie, osadniki, piaskowniki, separatory), wymagający stałej i kompleksowej obsługi w systemie całodobowym oraz odpowiedniego sprzętu. Dankan ma bardzo bogate doświadczenie w eksploatacji tego typu systemów i realizuje je w oparciu o doświadczony i fachowy zespół” – mówi Piotr Trojanowski, Prezes Zarządu spółki Dankan.

Nasze doświadczenie

Toruń

Od marca 2020 roku dla miasta Toruń świadczymy  zlecone usługi w zakresie czyszczenie wpustów ulicznych i kanalizacji deszczowej.

Nasze doświadczenie

Inowrocław

Dla spółki Ciech Soda z Inowrocławia świadczymy od 2012 roku stałą obsługę w zakresie czyszczenia instalacji sanitarnej oraz wywozu nieczystości płynnych sanitarnych i poprodukcyjnych.

„Usługi świadczone są profesjonalnie, terminowo w sposób elastyczny i kompleksowy. Duże doświadczenie i wysokie kwalifikacje pracowników przekładają się na efekty, które spełniają nasze oczekiwania” – pisze zastępca Dyrektora Biura Logistyki CIECH Soda Polska.

Nasze doświadczenie

Łowicz

W latach 2018-2018 dla Miasta Łowicz wykonywaliśmy prace związane z oczyszczaniem i likwidacją osadów niebezpiecznych, frezowanie korzeni w kolektorze betonowym oraz usuwaliśmy i wywieźliśmy piasek z osadników wpustów ulicznych.

ZOBACZ REFERENCJE od Miasta Łowicz za lata 2018-2019

 

W roku 2020 prowadziliśmy prace związane z oczyszczaniem i likwidacją osadów ściekowych, prowadziliśmy przeglądy okresowe, konserwację i czyszczenie osadników szlamowych oraz separatorów z substancji ropopochodnych. Ponadto usunęliśmy i wywieźliśmy piasek z osadników wpustów ulicznych a także prowadziliśmy okresowe przeglądy sieci deszczowej.

Nasi partnerzy

Referencje