Oferta

 

 

 

oferta

  • czyszczenie oraz przeglądy i utrzymanie w stałej obsłudze separatorów substancji ropopochodnych i tłuszczowych,
  • czyszczenie sieci kanalizacji deszczowych, sanitarnych, ogólnospławnych i technologicznych,

 

  •  inspekcja i monitoring TV sieci:

– nowoczesny sprzęt z 2022 roku,

– zakres inspekcji od 150-1200mm,

– szczegółowe raporty w wersji papierowej i elektronicznej z hiperłączem,

– pomiary spadków, długości i owalności kanałów,

– rejestracja uszkodzeń i nieprawidłowości pracy kanałów z dokładnym oznaczeniem lokalizacji oraz dokumentacją zdjęciową,

 

  • usuwanie zatorów oraz mechaniczne karczowanie korzeni z kanałów,
  • czyszczenie oraz opróżnianie zbiorników otwartych i zamkniętych, komór, osadników i studni.